Tarihçe

Yazı İşleri ve Evrak Şube Müdürlüğü;  2547 sayılı Kanunun 51. maddesi ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Üst Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 11.04.2016  tarih ve 09/32 sayılı kararı ile kurulmuştur.