Services

 1. Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu gündem önerilerinin alınması ve gündem hazırlıklarının yapılması, 
 2. Genel Sekreter tarafından Rektörlük Makamına sunulan ve kesinleşen Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu gündemleri ile gündem eklerinin üyelere gönderilmesi, Rektörlük Makamı adına toplantı çağrısının yapılması,
 3. Genel Sekreterin talimatı ile Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurullarında alınan kararların yazılması, korunması, saklanmasını ve gündem teklifinde bulunan birimlere kararların teslimi,
 4. Rektörlük evrak akışı, yazışmalar, Senato ve Yönetim Kurulunun işleyişine ilişkin kurum iç genelgeleri (duyurularının) hazırlanması ve birimlere duyurulması,
 5. Rektörlük Makamına gelen ve giden tüm evrakların kayıt ve birimlere dağıtımına ilişkin işlemlerin yürütülmesi,
 6. Daire Başkanlıklarının veya diğer idari birimlerin görev alanına girmeyen veya doğrudan Rektörlük Makamını veya Genel Sekreterlik Makamını ilgilendiren konulardaki yazışmaları, duyuruları yapmak,
 7. Üniversite tarafından imzalanan tüm yurtiçi protokollerin takibi, korunması,  arşivlenmesine ilişkin işlerin yapılması,
 8. Üniversitenin çeşitli birimleri tarafından hazırlanan yönetmelik ve/veya yönergelerin yayıma gönderilmeden önceki düzeltmelerini yaparak yayıma göndermek,  
 9. Rektörlük veya Genel Sekreterlik Makamı adına takip edilmesi gereken ve diğer idari birimlerin doğrudan görev alanına girmeyen konulardaki özel dosyaların takibinin yapılması,
 10. Üniversite bünyesinde kurulması planlanan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin kuruluşuna ilişkin iş ve işlemlerin takibini yapmak,
 11. Üniversitemizde yeni kurulan akademik ve idari birimler ile akademik birimlerimizden gelen yazılı talep doğrultusunda alt birimlerine ait yazışma kodlarının Başbakanlık sistemi üzerinden alınması ve ilgili birime iletilmesi
Eski Site